Reklamacije i pritužbe

Pravo na reklamacije korisnik stječe ako:

  • roba nije isporučena u skladu s narudžbom
  • isporučena roba ne odgovara proizvođačkim specifikacijama
  • isporučena roba nije ispravna
  • je došlo do oštećenja prilikom isporuke
  • se sumnja u zdravstvenu ispravnost proizvoda

Ukoliko prilikom isporuke primatelj ustanovi oštećenje pošiljke, dužan je izraditi zapisnik o stanju robe u pošiljci, koji ovjeravaju zajednički primatelj i vozač, te takav dokument može biti temelj za nadoknadu štete.

Sukladno gore navedenom, molimo Vas da u slučaju reklamacije postupite na sljedeći način :

  1. Poslati pisani oblik reklamacije na e-mail adresu: info@kutikula-frizerskaoprema.hr ili na adresu: Deinde d.o.o., Dinka Šimunovića 25, 21000 Split. U slučaju nemogućnosti dostave putem email-a, pisani oblik reklamacije dostaviti na gore navedenu adresu.
  2. Reklamacija treba sadržavati: a) naziv artikla, b) serijski broj artikla, c) kratak opis reklamacije, d) broj artikala na koje se odnosi reklamacija e) broj narudžbe
    Dostavljene reklamacije bit će obrađene u što kraćem vremenskom periodu koji će ovisiti o vrsti reklamacije te vremenu potrebnom za obradu.
  3. Ukoliko se reklamacija ili zamjena proizvoda odobre od strane prodavača, proizvod koji potrošač vraća mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, mora biti neoštećen te ne smije imati na sebi nikakve preinake (neovlašteni popravak proizvoda, neispravno rukovanje), proizvod mora biti sa svim dijelovima unutar proizvoda, sa svim pripadajućim proizvodima i dodatnim priborom te je potrebno vratiti jamstveni list ukoliko dolazi uz proizvod.

Jednostrani raskid ugovora

Kupac može otkazati ugovor ne navodeći za to razlog u roku od četrnaest (14) dana. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija, ugovor se smatra raskinutim u trenutku kada služba za kupce e-trgovine dobije ispunjeni Obrazac za jednostrani raskid ugovora ili bilo koji drugi oblik pisanog zahtjeva za raskid ugovora na info@kutikula-frizerskaoprema.hr. Trgovac je tada dužan dostaviti kupcu potvrdu o primitku izjave o raskidu ugovora.

U slučaju otkazivanja ugovora kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod trgovcu u roku od 14 dana od otkazivanja ugovora, neoštećen, u originalnoj ambalaži, nekorišten na adresu:

Kutikula frizerska oprema
Antuna Branka Šimića 33
21000 Split

Sukladno zakonu o zaštiti potrošača po Odsjeku IV, članak 72. – opće odredbe za ugovore sklopljene na daljinu:

* svaki ugovor sklopljen sredstvom daljinske komunikacije na koji se primjenjuju pravila sadržana u ovom članku Zakona potrošač može, ne navodeći za to razlog, raskinuti u roku od četrnaest dana,
* u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji, rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed,

Tvrtka DEINDE d.o.o. obvezuje se kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora.

Prijava reklamacije za robu kupljenu u web trgovini se vrši putem e-mail adrese info@kutikula-frizerskaoprema.hr.

Kupac kao potrošač u smislu ZoZP-a je dužan pismeno obavijestiti prodavatelja o vidljivim nedostatcima, najkasnije 2 mjeseca od otkrivanja istih. Kod skrivenih nedostataka, odnosno nedostataka koji se nisu mogli otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja robe, rok za obavijest o tim nedostatcima iznosi 2 mjeseca od otkrivanja istih, a prigovori se prihvaćaju najkasnije u periodu 12 mjeseci od preuzimanja robe.

U slučaju da su nedostaci posljedica nestručnog puštanja u rad, upravljanja, skladištenja, održavanja ili drugih nestručnih zahvata kupca, prodavatelj ne snosi odgovornost. Takve nedostatke, kao i nedostatke nastale nakon isteka jamstvenog roka, prodavatelj će otkloniti po nalogu kupca u skladu s tada važećim cjenikom servisiranja.

Kupac ima mogućnost podnošenja pisanog prigovora putem e-mail adrese na info@kutikula-frizerskaoprema.hr. Prodavatelj je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Rješenje spora između prodavatelja i kupca nastojat će se postići mirnim putem i izvansudskom nagodbom, u suprotnom nadležan je Sud u Splitu. U slučaju spora s prodavateljem, kupac može podnijeti prijavu i Europskoj komisiji.